Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
NIK o przeciwdziałaniu wyłudzeń w VAT
2016-04-11
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli dotychczasowe sposoby przeciwdziałania wyłudzaniu podatku od towarów i usług na podstawie fikcyjnych faktur są nieskuteczne. Należnych podatków nie udaje się odzyskać, luka podatkowa utrzymuje się na wysokim poziomie, a zamiast przestępców udaje się odnaleźć jedynie tzw. słupy. NIK wskazuje, że konieczne jest pilne wprowadzenie skojarzonych działań, wykorzystujących jednocześnie siłę różnych narzędzi, dobranych przez Ministra Finansów do specyfiki polskiego rynku.
więcej
 
Sankcje podatkowe za płatności gotówkowe w działalności gospodarczej
2016-04-06
10 marca 2016 roku wpłynął do Sejmu Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, regulacja zmierza do powiązania obowiązku dokonywania przez przedsiębiorców płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego z faktem, iż działanie niezgodne z tym przepisem może wywoływać negatywne skutki dla pewności obrotu gospodarczego oraz dla realizacji obowiązków podatkowych.
więcej

 
X Ranking Firm i Doradców Podatkowych
2016-04-01
Dnia 31 marca 2016 już po raz dziesiąty ogłoszony został Ranking Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej.
więcej
 
Wstępnie wypełnione formularze PIT 37 i 38 za 2015 r.
2016-03-27
Ministerstwo Finansów chce ułatwić złożenie rocznego zeznania podatkowego i daje podatnikom możliwość skorzystania z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR – Pre-Filled Tax Return). W tym roku obok PIT-37 umożliwiono wysłanie przez Internet również PIT-38.
więcej

 
Zmiana stawki VAT na wybrany sprzęt medyczny
2016-03-22
Dnia 15 marca 2016 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Projektowana ustawa przewiduje wprowadzenie zmian przepisów, które mają na celu likwidację uchybienia stwierdzonego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 4 czerwca 2015 r. w sprawie C-678/13 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.
więcej
Wybierz stronę: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68