Henryk Dzwonkowski - adwokat

tel./fax.: 42 67-67-687
tel.: 42 676-20-39

                                                                                                                                                                    

kancelaria prawnicza Łódź

Aktualności

 
Wymiana informacji między ZUS i MF
2016-10-09
W trakcie ostatniego posiedzenia Sejm uchwalił nowelizację ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowe przepisy umożliwią wymianę informacji między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Ministrem Finansów w zakresie niezbędnym do tworzenia analiz, prognoz i modeli prognostycznych oraz weryfikacji danych własnych obu instytucji. Nowelizacja ma zapewnić spójność danych dotyczących płatników i ubezpieczonych będących jednocześnie podatnikami.
więcej
 
Zaniechanie poboru podatku od sprzedaży detalicznej
2016-10-04
W związku z decyzją Komisji Europejskiej z 19 września 2016 r. C(2016)5596 final, która zawiera m.in. nakaz zawieszenia wszelkiej pomocy niezgodnej z prawem do momentu podjęcia przez Komisję decyzji w sprawie zgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym, Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej.
więcej

 
Zmiana wzorów pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym
2016-09-29
Minister Finansów opublikował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw. Wprowadzi to zmiany w treści załączników: PPS-1, PD-1, OPS-1 i OPD-1, polegające m.in. na doprecyzowaniu treści pouczeń i objaśnień zawartych we wskazanych wzorach pełnomocnictw, wskazaniu możliwości wykorzystania wzorów pełnomocnictw do ustanowienia dalszego pełnomocnika oraz do zawiadomienia o zmianach w tych pełnomocnictwach.
więcej
 
Ministerstwo Sprawiedliwości o nowych sankcjach za wyłudzanie VATu
2016-09-24
Wyłudzanie podatku od towarów i usług stało się w ostatnich latach niezwykle groźnym procederem przestępczym, wskutek którego budżet państwa ponosił gigantyczne szkody. Według ustaleń NIK, organy kontroli skarbowej wykryły w zeszłym roku fikcyjne faktury na kwotę 81,9 mld zł. Wyłudzaniem VAT najczęściej zajmują się zorganizowane grupy przestępcze działające na skalę międzynarodową.
więcej

 
Powołanie Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania
2016-09-19
Dnia 5 września 2016 r. powołana została Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Będzie ona wydawać opinie dotyczące stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. W skład Rady wchodzi dziewięciu ekspertów z zakresu prawa podatkowego i finansów.
więcej
Wybierz stronę: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72